A tots els participants de la Festa de les cultures i la diversitat.

Després d'innumerables esforços durant tot l'any per a fer possible la Festa, hem de comunicar-vos que, desgraciadament, i per causes alienes a l'organització, ens hem vist obligats a haver de posposar la celebració d'aquest any.

Sabem l'esforç extraordinari que centenars i centenars de persones, associacions, fundacions, països... han fet per a participar i convertir aquest acte en la més gran representació de les més de 160 cultures que compartim avui dia a Catalunya.

La nostra més gran preocupació és per vosaltres, que com sempre hem dit, sou l'anima de la Festa.

En un termini molt breu, podrem donar resposta a les necessitats de tots aquests col·lectius d'una forma sòlida i ben assentada políticament. Estem negociant amb les diferents administracions les noves dates i permisos per a l'any pròxim.

Per acabar, dir-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol ampliació sobre aquesta nova situació. I que esperem poder seguir comptant amb el vostre entusiasme i col·laboració para tirar endavant junts aquest sensacional projecte.

Gràcies a tots per la vostra paciència i comprensió.

A todos los participantes de la Festa de les cultures i la diversitat.

Después de innumerables esfuerzos durante un año para hacer posible la Festa, hemos de comunicaros que desgraciadamente, y por causas ajenas a la organización, nos hemos visto obligados a tener que posponer la celebración de este año.

Sabemos el esfuerzo extraordinario que centenares y centenares de personas, asociaciones, fundaciones, países... han hecho para participar y convertir este acto en la más grande representación de las más de 160 culturas que compartimos hoy día en Catalunya.

Nuestra más grande preocupación es por vosotros, que como siempre hemos dicho, sois el alma de la Festa. En un plazo muy breve, podremos dar respuesta a las necesidades de todos estos colectivos de una forma sólida y bien asentada políticamente. Estamos negociando con las diferentes administraciones las nuevas fechas y permisos para el año próximo.

Para acabar, deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier ampliación sobre esta nueva situación. Y que esperamos poder seguir contando con vuestro entusiasmo y colaboración para tirar adelante juntos este sensacional proyecto.

Gracias a todos por vuestra paciencia y comprensión.